JUDr. Soňa Nathová
Kontakt


IČO: 66206928

Spojovací 852, 541 01, Trutnov

judr.nathova@email.cz

+420 733 185 046

facebook.com/sona.nathova
Mediace
Mediace je vykonávána dle živnostenského oprávnění vydaného Městským úřadem v Trutnově, pod sp. zn. Ž/4038/19/Ny/1008739.

Mediace je proces, ve kterém třetí neutrální osoba napomáhá stranám konfliktu nalézt vzájemně přijatelné řešení sporu, aniž by spor rozhodovala nebo nařizovala podobu výsledného řešení. Jedná se o dobrovolný mimosoudní proces.

Základní mediační výcvik absolvován u Conflict Management International, s.r.o.. - PhDr. Potočková, PaedDr. Jilemnická.


V roce 2023 plánuji :

• absolvování kurzů rodinné mediace a mediačních praktik
• složení zkoušek nutných pro výkon činnosti zapsaného mediátora
• poté výkon mediační činnosti ve Zlínském kraji